Martine Witteveen

Verbinding, samenwerken, doelen en resultaten behalen: dat is wat mij drijft, elke dag weer. De wereld van vandaag vraagt om een andere energie. We leven, wonen en werken in een samenleving in transitie. Oude systemen en nieuwe economieën raken elkaar. Ik ben een oprechte verbinder in deze transitie. Ik zorg dat we een energie creëren om samen te werken en vervolgens de stap maken om samen resultaten te halen. Ga samen, doe samen, werk samen. Samenwerken is een werkwoord. Dat is mijn inzet om samen met jou die stappen te zetten die nodig zijn om jouw doelen te behalen en daarbij recht te doen aan al diegenen die daaraan meewerken, ieder vanuit zijn eigen expertise en drijfveren.

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”.

Verbinding, de rode draad in mijn loopbaan. Een gezamenlijk doel realiseren middels samenwerking. Of dit nu bij de (rijks)overheid, sociale werkvoorziening, sport, vrijwilligerswerk was of zoals nu in de publiek private triple helix samenwerking bij Cleantech Regio. Van bestuurs- tot uitvoeringsniveau, op alle niveaus en in in alle werelden voel ik me thuis.

Mijn ervaring, kennis en belangstelling is grensoverschrijdend, breed en divers.

logo