waarde

Wat is jouw waarde?

#samenwerken[2]  De tweede blog in een serie over samenwerken. 

Hoe vaak gebeurt het je wel niet dat je een nieuwe klus of project instapt zonder erbij na te denken of het bij je past? Vanuit een soort automatisme doe je het. Omdat het je gevraagd wordt, omdat het logisch is, omdat je een soortgelijke klus eerder al hebt gedaan, omdat, omdat, omdat.

Hoe vaak staat een opdrachtgever of een leidinggevende echt stil bij wie de meest geschikte voor een klus zou zijn in plaats van de meest voor de hand liggende of diegene die nu iets minder om handen heeft of diegene die het hardste roept.


“Vanuit een soort automatisme doe je het. Omdat het je gevraagd wordt, omdat het logisch is .”

Hoe vaak eigen je je een klus toe waarvan je denkt ‘dat is interessant’. Daarmee kan ik goede sier maken. Dit levert me een promotie op of extra beloning. Hiermee zal ik opvallen.

Situaties die je misschien wel bekend voorkomen uit de dagelijkse praktijk in veel (kennis) organisaties.

En dan is daar de andere kant, de verwachtingen die er leven over de resultaten. Aan ambitieuze doelstellingen ontbreekt het vaak niet.  Wat is er nodig om het tot een succes te maken.

Zoals ik in mijn eerdere blog ‘ontmoetingen’ al schreef is het elkaar kennen en vertrouwen van belang voor een succesvolle samenwerking. Je weet wie je collega’s zijn, je hebt een band met ze. Dit is de basis voor samenwerken. Vanuit de basis van samen werken ontstaat het besef waar iemand goed in is. Waar haar kennis ligt, wat de competenties zijn en welke vaardigheden handig zijn om in te zetten. Door dit met elkaar te bespreken en taken te verdelen ontstaat een samenwerking. Echter er is meer nodig om van de klus een succes te maken. En dit begint een stap eerder. Het begint voordat je mensen voor een klus vraagt. Als opdrachtgever of leidinggevende zul je je af moeten vragen wat er nodig is om deze klus te klaren. Welke competenties, kennis of vaardigheden heb je nodig. En wie is dan geschikt. En als je graag die klus wilt doen of ervoor gevraagd wordt dan is het handig om te weten of je het kan wat er gevraagd wordt, of je wilt wat er gevraagd wordt of dat je de uitdaging aankan om dit te leren en het ontbrekende te leren.


“Wat is er nodig om het tot een succes te maken?”

Voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer is het goed te weten welke waarde ze hebben en nodig hebben om de klus met het gewenste resultaat te volbrengen. Voor de opdrachtgever betekent dit onderzoeken via ontmoetingen wat je opdrachtnemer kan. Als opdrachtnemer is het belangrijk om je waarde te weten op gebied van kennis, vaardigheden en competenties. Stuk zelfreflectie is hiervoor nodig alsmede feedback. Hiermee kun je beargumenteerd een klus aannemen of er simpelweg om vragen. Je kan immers motiveren waarom je de geschikte kandidaat bent.  

Het is dus als eerste belangrijk om te weten wat de klus vergt qua kwaliteiten van de opdrachtnemers. Deze randvoorwaarden moeten helder zijn om succesvol te kunnen zijn. Dan dient de opdrachtgever als tweede inzicht te hebben in de (on)mogelijkheden van zijn potentiële opdrachtnemers. Zo kan hij de voorwaarden van de klus matchen aan de mogelijkheden van de opdrachtnemers. Als derde zal de opdrachtnemer ook een gezond inzicht in zijn eigen waarde mogen hebben. Duidelijk zijn in de mogelijkheden en de verwachtingen.

“Wat is jouw waarde” een vraag die voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer van belang is voor het behalen van de resultaten in een klus.