(Publieke) Organisaties staan op het moment voor grote meervoudige uitdagingen.

Je hebt met tegengestelde belangen te maken. Er zijn meerdere partijen die met elkaar samen mogen werken aan een uitdaging. Beleidsuitvoering en beleidsvoorbereiding zijn niet op elkaar afgestemd. Mensen in jouw organisatie ervaren grote druk door externe omstandigheden. Tegelijkertijd voelen ze zich zeer betrokken bij de organisatie, te behalen resultaten, maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun werk.

Hoe boek je voortgang en hebt daarbij oog hebben voor ieders eigenheid. Gelijkwaardige inbreng. 

Zit jij ook in een omgeving met zulke uitdagingen? Heb je een vraagstuk in de publieke sector vanuit een proces of belang, zit je in complexe samenwerkingen of zoek je een gewenste richting en lukt het maar niet.

Wil je eens uitgedaagd worden er met een andere blik naar te kijken? Neem contact op en we hebben het erover bij een kop koffie of thee. 

Ik voel mij als een vis in het water daar waar iets als ingewikkeld benoemd wordt.

Waar er verschillende belangen leven en tegelijkertijd een gezamenlijk doel.

Mensen en hun persoonlijke eigenschappen en talenten waarderen en met elkaar verbinden om een groep op een hoger niveau te tillen. Samen werken om de uitdagingen aan te gaan. Samen werken aan de wereld van morgen. 

Wil je wat concreter idee hebben welke rol ik zou kunnen vervullen?

Om je een beeld te geven, je zou mij in een rol van procesbegeleider kunnen betrekken of juist vanuit een helicopterview aansturen van een proces of project, een samenwerking opzetten tussen meerdere partijen. Daar waar het als ingewikkeld wordt ervaren, floreer ik het best.

Afgestemd op vraag en behoefte van organisatie, team en mensen.

Bel me gerust om met mij te sparren over je vraagstuk, behoefte, wens. Heb je het nog niet scherp, niet erg. Samen komen we vast een stap verder. Kijk hier voor de contact mogelijkheden.