Het was begin 2002 dat ik met mijn eerste serieuze baan starte. Beleidsmedewerker bij een semi-overheidsorganisatie voor de zorg. 25 jaren jong en trots als een pauw. Nieuwsgierig en leergierig. Eager* om te laten zien wat ik in mijn mars had. Vol enthousiasme ging ik de verschillende afdelingen langs om mezelf voor te stellen.

👉🏻 ‘En op welke afdeling ben jij de nieuwe secretaresse?’

👉🏻 ‘Zo jong kan je nog geen beleidsmedewerker zijn hier’

👉🏻 ‘Welke ervaring denk je mee te nemen, dit is een moeilijke functie hoor’

Ik ging van verrast naar verbaasd naar verwonderd, naar boos en geïrriteerd. Mijn enthousiasme kreeg een knauw en ik voelde in alles dat ik me ‘moest gaan bewijzen’. Ongewild en onbewust ben ik me dus ook steeds meer gaan gedragen zoals ik dacht dat er van mij verwacht werd.


Nu vele jaren later zie ik 2 zaken samenkomen die mij toen deze ervaring gaven.

1. Organisatie patronen of cultuur zijn hardnekkig

2. Jezelf waarderen en bij jezelf blijven vanuit jouw eigenheid vergt moed, lef en respect (voor iedereen)

Organisaties en patronen cq cultuur ontstaan niet zomaar.

Ze zijn gegroeid door verschillende decennia heen, aangemoedigd bewust en onbewust door de mensen die in de organisatie werken. Er is een uitspraak dat in de eerste 100 dagen van je nieuwe baan je de dingen opvallen die anders zouden kunnen, na die 100 dagen maak je al zo uit van het systeem dat het je niet meer opvalt.

Wij mensen zijn gewoonte dieren, we doen het liefste alles op dezelfde manier. Wij zijn ons daarvan nauwelijks bewust, het is ons brein die dat voor ons bepaald. Als je al eens wat nieuws aanleert merk je dat het wat moeite kost en vervolgens gaat het steeds meer vanzelf.

In organisaties werkt dat ook zo. Er zijn systemen van kracht hoe iets werkt binnen een organisatie. Of het nu is hoe besluitvorming is georganiseerd, communicatie verloopt of wat voor soort mens er op een vacature wordt aangenomen. Het is veelal een vast (gedeeltelijk onbewust) patroon.

Wijkt iets/iemand af van dat patroon dan valt het op en lokt het een oordeel uit. Het voorbeeld van mijn eerste baan.

Voor een organisatie die verandering wil, meer diversiteit en inclusie en gelijkwaardigheid, vergt dit dus een inspanning. Veel organisaties hebben tegenwoordig iemand die hier beleid op maakt, de beweging aanjaagt, bewustwording moet creëren. Het meest gunstige geval heb je een directeur, leidinggevende die hier het goede voorbeeld in geeft. Doel is het doorbreken van de patronen die onbewust in de organisatie ingebed zijn. Het meest recente onderzoek van de commissie van Rijn over de misstanden in de publieke omroepbestel wijst er op hoe organisatie patronen konden leiden tot ernstig grensoverschrijdend gedrag (met ziekte en uitval tot gevolg).

Het tweede punt gaat over jou (en mij) als mens. Hoe goed ken jij jezelf en leef jij vanuit jouw eigenheid, jouw uniekheid, jouw authentieke zelf?

Ook wij zijn een product van onze opvoeding, omgeving, de sociale en werkkringen waarin we ons bevinden. We passen ons aan, doen mee met zoals we denken dat het hoort. Daardoor zijn we in de loop van ons leven soms ver verwijdert van wie we in essentie zijn of willen zijn. Het (her)ontdekken van jouw eigenheid, wie ben ik echt? Is een proces van bewust worden van jouw gedrag, patronen, (on)bewust overtuigingen.

We zijn als mens eerder geneigd op te gaan in een groep, dus een bestaand patroon te volgen, dan helemaal bij jezelf vanuit jouw eigenheid te blijven staan. Ook dit heeft een basis in hoe ons brein werkt, omgaan met (on)veiligheid gevoel bijvoorbeeld.

Stel nou, even een gedachte experiment. Stel nou dat het mogelijk is dat we vanuit onze 
individuele eigenheid samen werken. Ieder brengt in op een gelijkwaardige manier. 
Natuurlijk met ieders eigen talent, expertise en ervaring. We hoeven ons niet meer te 
spiegelen aan een norm of hoe het hoort. Een gezamenlijke missie is wat ons drijft en wat 
ons in co-creatie samen brengt.

~ Inmiddels heb ik deze ervaring met het team waarin we het congres Women In Energy organiseren. Gelijkwaardig werken we samen. Allemaal een eigenheid en eigen deskundigheid. In balans en met interessante dialoog komen we al meer dan 2 jaar samen en organiseren we een zeer succesvol congres.

Een succesvolle missie gedreven organisatie investeert wat mij betreft in deze twee zaken. Het doorbreken van de organisatie patronen en de eigenheid van je mensen te zien en te waarderen. Het vergt ook voor een organisatie moed, lef en respect net zoals voor ons als mens.

Werken aan jezelf om dit te bereiken? Kijk op Training in jouw eigen kracht en start op 28 februari!


Als mens is gelijkwaardigheid mijn allergrootste kernwaarde en daardoor werk ik aan het doorbreken 
van patronen, zet ik in op eigenheid met lef, moed en respect voor mens en organisatie. Ik doe dit
onder andere als Trainer | Coach | Dagvoorzitter. Mocht je nav dit artikel met mij hierover van 
gedachten willen wisselen wat dit voor jou of jouw organisatie betekent dan spreek ik je graag.